EMOCIONALE// Voglushja e sheh për herë të parë nënën e saj, shikoni reagimin (VIDEO)

Kjo vajzë e vogël pas disa vitesh jete në errësirë të plotë, hap sytë duke parë parë për herë të parë botën me ngjyrat e saj. Pas ope rimit, derisa e ëma e mbante në prehër, doktoresha ia hoqi fashat, ndërkohë që vajza e vogël qa nte me ngashërim nga dhim bjet e shka ktuara prej letrës ngjitëse që i hiqej nga faqja. Pas kësaj, ajo hapi sytë dhe e ëma u mrekullua.

Ndër lo të gëzimi, përqafoi vajzën e saj e cila po e shihte për herë të parë jetën ashtu siç ishte